1U = U all

geplaatst in: 2014 | 0

1u=uall

1U = U all is een project dat door Jet Kat is geïnitieerd en waarmee zij door middel van een Neonkunstwerk de formule 1U = U all, haar formule voor vrede, doorgeeft aan bewoners. Zij heeft zich laten inspireren door het Engelse woord ‘Unusual’ waar zij een nieuwe draai aan heeft gegeven door het woord anders te interpreteren en er, net als Einstein, een soort wiskundig karakter aan te geven. Unusual heeft zij als volgt opgesplitst: UN – 1 (One), U (You), S – = (Is), U (You), AL – + L (ALL). “Over het algemeen wordt door veel wetenschappers erkend dat er een soort basisveld is waar wij allemaal op aangesloten zijn”. Het is volgens haar een overtuiging dat ook door wetenschappers als groot bewustzijn van de mensheid wordt bevestigd in de ‘Unified Field Theory’. Op verzoek van bewoners uit de Baarsjes is het project in neon gemaakt en hangen er nu een aantal kunstwerken verspreid over de wijk.

De doelgroep waar Jet zich op focust is breed en betrekt iedereen zich voelt aangesproken tot het bewustzijn en eenheidsgevoel van bewoners die achter deze formule, het statement voor vrede staan. Enkele bewoners kopen het kunstwerk op. Toch is uit de praktijk gebleken dat het vooral kinderen zijn waarbij het project beter haar doel heeft bereikt. “Kinderen hebben fantasie, inzicht en stellen zich sneller open voor de aanpak die ik hanteer. Zij begrijpen de formule beter en sneller dan volwassenen, mede door de afkortingen en het internet taalgebruik. Kinderen koppelen eigen definities aan de formule zonder mijn eigen ideeën toe te hoeven lichten. De oudere generatie begrijpt dit niet. Hierdoor loop je een deel van de doelgroep mis”.

Jet Kat wil het project na alle positieve reacties van buurtbewoners en kinderen, met alle plezier voortzetten. Zij heeft de aanvraagprocedure bij de Regiegroep als sympathiek en prettig ervaren en hoopt dat de Regiegroep de formule voortzegt aan andere Regiegroepen. Zij hoopt dat de formule onderdeel wordt van het grotere bewustzijn van bewoners en wil haar aanpak verbreden door aan te sluiten bij events, zoals het Amsterdam Light Festival en het thema ‘Vrede’ waarmee Amsterdam Oud-West al actief bezig is. Jet vindt dat de formule goed aansluit op ontwikkelingen van de buurt, het vreedzaam overleg, de ‘Vreedzame wijk’ en het Vredesplein dat binnenkort geopend wordt.

“Het zou geweldig zijn als de formule als een statement gaat werken voor het geheel. Wij zijn ons ervan bewust dat wij allemaal één zijn. Als je dat vaker ziet, creëer je een bewustzijn”