Artflow Festival 2

geplaatst in: 2016 | 0

Artflow Festival was een kunst en cultuurinitiatief waaraan bewoners, buurtorganisaties en artiesten op 5 en 6 november 2016 deelnamen en samenwerkten. Het was de tweede editie van het festival bij LAB111 en vond zowel binnen in drie zalen als buiten plaats.

Srefedensie 2016

geplaatst in: 2016 | 0

Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk. Dit wordt zowel in Suriname gevierd als op veel plekken in Nederland. De Surinaamse vrouwengroep organiseert al jaren een mooi feest met muziek en catering in de Kinkerhoek, ouderencentrum vlakbij de Ten Katemarkt.

.

Buurtkamer Costa & Co

geplaatst in: 2016 | 0

In het najaar van 2016 is de buurtkamer Costa en Co opgeknapt. De buurtkamer is gelegen is aan het da Costaplein, is een ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt. Buurtbewoners komen bij elkaar, kunnen activiteiten volgen of zelf organiseren. Ook worden er veel kinderfeestjes gegeven.

Between Two Walls

geplaatst in: 2016 | 0

Between Two Walls is een project van A. Stoyarova met kunst (Street Art), gericht op de identiteit van de directe, sociale omgeving en de manier waarop deelnemers hierin participeren en een dialoog met elkaar aangaan. Het richt zich op de ontwikkeling en kwaliteit van het leven van de lokale gemeenschap.

.

West Wednesdays

geplaatst in: 2016 | 0

West Wednesdays wordt iedere tweede woensdag avond van de maand georganiseerd tussen het WG terrein, Tetterode en de Hallen Amsterdam. Tijdens de route wordt er een brede programmering aangeboden met onder andere: beeldende kunst, muziek, vertellingen, performers en verhalen uit de buurt.

Boerderijclub

geplaatst in: 2016 | 0

De boerderijgroep op de Zimmerhoeve, op zondag, begint een hechte groep te worden. De zondag is een moment van plezier in het samen zijn en knuffelen met konijn. Er ontstaat steeds meer uitwisseling tussen de
cursisten onderling.

Verken de buurt

geplaatst in: 2016 | 0

Mevrouw A. van der Pol organiseerde het initiatief ‘Verken de buurt’ waarbij zij met buurtbewoners Oud-West onder de loep nam en daarbij historische verhalen vertelde. Met de wandelingen liet zij deelnemers kennismaken met de geschiedenis van de buurt, hoe de buurt tot stand is gekomen, maar ook waarom een buurt eruit ziet zoals het eruit ziet.

Vrijheidsmaaltijd

geplaatst in: 2016 | 0

Mensen met allerlei achtergronden vierden samen de vrijheid in De Nieuwe Liefde. Met als motto ‘Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid’ wilde initiatiefneemster Nafiss Nia laten zien dat ondanks de diverse achtergronden en persoonlijke verhalen vluchtelingen en andere buurtbewoners toch allemaal samen kunnen vieren dat zij vrij zijn.

Laptops Bilderdijkpark

geplaatst in: 2016 | 0

De speeltuinvereniging Bilderdijkpark traint kinderen van 8 tot 12 jaar kinderen in verschillende digitale programma’s. Ze leren onder andere programmeren en coderen zodat ze in de toekomst kans maken op betere banen. Deze cursus is vooral bedoeld voor kinderen die van wie de ouders dit niet zelf kunnen betalen of het Nederlands niet goed beheersen.