Bewonersinitiatieven

Buurtbewoners en organisaties kunnen een budget voor “bewonersinitiatieven” aanvragen. Het gaat hierbij om kleinschalige maatschappelijke initiatieven die een meerwaarde creëren in de buurt. In grote lijnen kun je bij de bewonersinitiatieven twee soorten aanvragen onderscheiden. Te weten aanvragen voor;

1) De Inspiratiegroep; indicatie activiteiten… feestjes, buurt-bbc e.d.

2) De Regiegroep; voor onderwerpen op gebeid van openbare ruimte e.d.

Kijk onder de knop “Gerealiseerd” om een indruk te krijgen van de verschillende aanvragen die mede door de Regiegroep mogelijk zijn gemaakt en bepaal bij welke groep jouw aanvraag thuis hoort.

SPELREGELS voor aanvragen bij de Regiegroep:

Geweldig! Je hebt een goed idee voor onze buurt en om dit te realiseren heb je financiële ondersteuning nodig. Dan is dit het moment om een buurtbudget aan te vragen bij onze regiegroep.

Je aanvraag bestaat uit de beschrijving van jouw idee plus een begroting waaruit blijkt waar de financiële middelen voor worden gebruikt. Gebruik hiervoor het formulier op de website. Vindt je dit lastig of heb je thuis geen computer, vraag dan een van de medewerkers van het stadsdeel, Thea, Jessica of Henny, je hierbij te helpen, dat doen ze graag!

Dien je aanvraag ruim op tijd in, zo loop je niet het risico dat door tijdgebrek jouw aanvraag niet behandeld wordt. Reken hiervoor minimaal twee maanden.

Nadat je jouw plan (aanvraag) hebt ingediend, wordt je door ons uitgenodigd om jouw aanvraag, inclusief de bijbehorende begroting, te komen presenteren en toelichten. Wij stellen je dan allerlei vragen. Bereidt de presentatie en het vragenmoment goed voor, je krijgt 10 minuten om ons te overtuigen. Meer tijd hebben we helaas niet gezien de vele aanvragen die we ontvangen.

Nadat je onze vragen hebt beantwoord verlaat je de vergadering. Wij bespreken onder elkaar of we jouw aanvraag honoreren en welk bedrag we hierbij toekennen. Deze uitslag ontvang je de volgende dag.

Als jouw aanvraag wordt afgewezen is dat natuurlijk een teleurstelling voor je. Toch vragen we jou ons besluit te respecteren en hierover niet in discussie te gaan. Het is altijd mogelijk dat je op basis van ons advies en motivatie, jouw plan aanpast en opnieuw indient.

Als jouw aanvraag wel wordt uitgevoerd ontvangen wij van jou graag een terugkoppeling in de vorm van een geschreven verslag(je). Leuke foto’s zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

In de regiegroep hebben alleen de buurtbewoners het recht om te stemmen over de aanvragen. Professionals adviseren, geven hun mening en discussiëren mee, maar stemmen niet.

Hieronder kan je direct een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en te versturen naar;

.
.