Amsterdam West League

Amsterdam West League

De Amsterdam West League is een zaalvoetbal-competitie dat vanaf 7 december 2014 iedere zondag door Maureen Koswal en andere buurtbewoners is opgestart en georganiseerd. Het idee is ontstaan uit een behoefte van kinderen die op pleinen van Amsterdam Oud West werden aangesproken. Voornamelijk onder de leeftijdscategorie 9 tot en met 17 jaar is er vraag naar diverse vormen van vrijetijdbesteding, waaronder sport, en is er ingespeeld op de behoefte door capaciteiten van bewoners en kinderen met elkaar te bundelen. Er zijn verschillende initiatieven genomen om een invulling te geven aan de gymzaal die in de Kinkerbuurtschool gelegen is, zodat ook kinderen vanaf 5 jaar en volwassengroepen (veteranen), gebruik kunnen maken van dit project.

De Amsterdam West League heeft geresulteerd in samenwerkingen tussen kinderen en bewonersgroepen, nieuwe kennismakingen met kinderen vanuit verschillende buurten en scholen en heeft zowel kinderen als volwassen buurtbewoners de kans gegeven om capaciteiten zichtbaar te maken en nieuwe ervaringen op te doen. Kinderen hebben geleerd om zelfstandig mee te organiseren, ideeën op te doen en nieuw opgedane kennis over te brengen. Hierdoor zijn er weer nieuwe talenten ontstaan.

Inmiddels is er een nieuw seizoen van start gegaan en hebben ruim 80 personen zich aangemeld voor het initiatief. “We konden eerst niet iedereen indelen, vanwege de grote belangstelling, maar door onze nieuwe leermomenten en inzichten, zijn wij in staat om beter te plannen en de leeftijdsgroepen goed in te delen. Iedereen heeft voldoende ruimte om niet alleen op zondag, maar nu ook op zaterdag het voetbal en andere sporten te beoefenen”. De doelgroep heeft veel belangstelling voor dit initiatief. Dat heeft er onder andere mee te maken dat iedereen veel persoonlijke aandacht krijgt en omdat de Amsterdam West League ruimte biedt voor doorstroommogelijkheden op verschillende niveaus. Daarnaast kunnen zij kennis maken met meer vormen van sport in combinatie met kunstactiviteiten.

De achterban van de Amsterdam West League blijft groeien. Ook ouders en andere belangstellenden sluiten zich aan. Hiermee heeft het project voldoende potentie om voortgezet te worden. Maureen Koswal geeft aan dat zij het project graag voortzet om meer structuur te geven, vervolgprojecten op te starten en te gaan professionaliseren.