Archipel – Thuis

geplaatst in: 2017 | 0

Archipel - Thuis

Archipel Amsterdam is een serie tentoonstellingen die in WG Kunst wordt gepresenteerd in samenwerking met kunstenaars. In de periode van 18 maart tot en met 2 april 2017 werd de eerste editie met het thema ‘Thuis’ belicht vanuit verschillende invalshoeken en verschillende culturele achtergronden.

In deze eerste editie is er samengewerkt met drie kunstenaars die een sterke link hebben met Marokko: een beeldend kunstenaar, schrijfster en toneelmaker. Samen hadden zij gewerkt aan een installatie waarbij beeldende kunst samenkwam met woorden en gesproken verhalen. De tentoonstelling vormde een labyrint waar diverse verhalen zichtbaar werden gemaakt en bezoekers zich door de route konden banen. “Interessant gegeven is dat er met deze keuze in totaal drie disciplines werden gecombineerd in één project: theater, literatuur en beeldende kunst.”

Buurtbewoners en bedrijven in West werden uitgedaagd om actief of passief in dialoog te treden met de kunstenaars door na te denken over wat ‘thuis’ voor hen betekent. Zij werden onderdeel van de Archipel doordat zij in contact kwamen met teksten die in de straten van Oud-West verspreid waren, maar ook door de verschillende interviews die in de buurt werden gedaan. Deze opnamen werden als onderdeel gebruikt in de installatie.

Ook was er een ontmoetingstafel waar bezoekers van het Archipel met elkaar in dialoog konden gaan en waren er op verschillende punten teksten te lezen om de gedachten over te laten gaan.

“Na het verlaten van het labyrint hadden de bezoekers de mogelijkheid om hun visie op het thema ‘Thuis’ op te schrijven. Deze intieme geschreven gedachten werden ingebracht in de tentoonstelling en werden in een ‘wensboom’ opgehangen”.

Een aantal gedachtegangen uit de wensboom:

“Thuis = als ik Marokkaanse thee drink.
Thuis = als ik tijm ruik.
Thuis = als ik me veilig rustig voel.
Thuis = als ik liefde in mijn hart voel.
Thuis = niet altijd.”

“De tentoonstelling laat me achter met de vraag of ‘erbij horen’ – thuis is of niet.
Interessante opstelling heel af en toe voelde ik me ook indringer in een wonderlijk thuis – maar van wie?”

Tevens is het doel van het project ook om verschillende culturele achtergronden van Amsterdam met elkaar te verbinden en de bezoeker kennis te laten maken met beeldende kunst. “Zo wordt het voor de bezoekers en de deelnemende kunstenaars interessant om te zien waar de overeenkomsten en de verschillen in gedachtegangen zitten.”

Publieksbereik

“De installatie Thuis is door veel belangstellenden bezocht. Opvallend veel Amsterdammers met een Marokkaanse achtergrond. Een groep bezoekers die we normaal gesproken niet tot onze vaste bezoekersgroep kunnen rekenen. Veel cursisten van Elance meiden in de leeftijd van 15 tot begin 20 hebben de tentoonstelling bezocht. Tevens zijn er veel belangstellenden uit de buurt en passanten in de tentoonstelling geweest.

Veel bezoekers bleven door het labyrintische karakter van de installatie opvallend lang in de installatie. Reacties waren over het algemeen zeer positief. Een enkele bezoeker vond het helemaal niets. Dat kan natuurlijk ook”. – Aldus D. de Visser (initiatiefnemer Archipel Amsterdam)