Art Flow

geplaatst in: 2015 | 0

Art Flow

ArtFlow is een kunstfestival dat is ontstaan uit een behoefte van kunstenaars en bewoners uit de buurten van Oud West. Het festival is samen met instellingen en ondernemers uit de buurt ontwikkeld en uitgevoerd voor de doelgroep bewoners en instellingen uit Oud West en de Baarsjes die zich graag bezig houden met kunst en cultuur.

ArtFlow werd op 16, 17 en 18 oktober 2015 uitgevoerd in de Hallen, de Havelaar, het Cameleontheater, het bejaardentehuis de Klinker en ‘t Sieraad en vormde een kunstroute met diverse programma’s waar bezoekers en voorbijgangers aan konden deelnemen.

Het was van belang om dit project uit te voeren, omdat de initiatiefnemers proberen om kunstenaars en talenten zichtbaar te maken, te laten zien waar zij zich bevinden en wat zij doen. Het heeft laten zien dat kunst en cultuur verbindt door interactie te creëren met het publiek en te werken met thema’s en workshops. Het geeft mogelijkheid om meer over kunst en cultuur en elkaars talenten te leren.

Een kritisch punt dat is gegeven heeft te maken met de promotie. Enkele initiatiefnemers vonden dit onvoldoende en kregen dan ook relatief weinig bezoekers. Dat is iets wat meegenomen moet worden in de evaluatie, omdat deze eerste editie wel heeft laten zien dat er potentie is en de bezoekers die er waren erg positief hebben gereageerd en vinden dat het iets is wat zij misten in de buurt. Het festival is voor herhaling vatbaar, omdat het alles te maken heeft met ontmoeting, kennismaking met kunst en cultuur en nieuwe, actieve vormen van vrijetijdbesteding.

Voor een eerste ‘pilot’ editie is de uitkomst goed geweest. Het resulteerde in een diversiteit aan doelgroepen van verschillende leeftijden, achtergronden en een samenwerking dat tot stand werd gebracht tussen kunstenaars, bewoners en instellingen. Kunstenaars uit de buurt zijn gemotiveerd om door middel van dit festival betrokken te zijn bij de buurt en om onderdeel uit te maken van een collectief. Ook is er ingespeeld op de vraag vanuit het stadsdeel om meer te doen met kunst en cultuur.