De Veiligheidsmarkt

Veiligheidsmarkt

Vrijdag 18 september 2015 werd op het Kwakersplein de Veiligheidsmarkt georganiseerd. Het initiatief kwam vanuit de politie in het stadsdeel en was een samenwerking tussen Politie Amsterdam Overtoomse Sluis en Oud West. De veiligheidsmarkt bij het Kwakersplein richtte zich op een groep bewoners van de Bellamybuurt, Cremerbuurt, Da Costabuurt en Kinkerbuurt.

De markt werd georganiseerd om bewoners te informeren over veiligheidskwesties en de mate waarin er maatregelen (preventie) ondernomen worden. De politie is van mening dat bewoners beter en vaker ingelicht moeten worden over zaken als inbraken, straatroven, veiligheid van (brom)fietsen en keuringen. Ook was er voldoende ruimte voor kennismakingen tussen bewoners en wijkagenten.

Dit directe contact heeft geleid tot een succes. Er was een opkomst van ruim driehonderd bewoners (er zijn geen precieze cijfers) die in contact zijn geweest met verschillende overheidsinstanties en bewoners onderling.

Er is door meerdere bewoners kenbaar gemaakt dat er behoefte is aan meer van dit soort markten. Voornamelijk voor het besef van hoe problemen worden aangepakt en wat er zelf gedaan kan worden om kwesties te voorkomen. Verbeterpunten die de organisatie zelf aankaart hebben betrekking op de communicatie die vooraf beter gepland moet worden. Zij willen een bredere doelgroep bereiken en hiervoor een breder aanbod leveren. Meer marktkraampjes, interactie en (artistieke) invullingen kunnen hieraan bijdragen.