Het Eetbare Plantsoen

geplaatst in: 2016 | 0

Het Eetbare Plantsoen

Volgens Lea Witmondt zorgt een moestuin, in de wijk waar bewoners / omwonenden samen groenten en fruit kunnen verbouwen voor ontmoetingen. Vanuit een lang gekoesterde wens, namelijk een buurtmoestuin in de Borgerbuurt, hebben ze met drie mensen de koppen bij elkaar gestoken en een eerste brainstorm sessie gehad in februari 2015, waarvan dit plan de uitkomst is. Hierbij bieden ze de Regiegroep Borgerbuurt een plan aan voor het realiseren van een buurtmoestuin in een van de vijf bakken op het Nicolaas Beetsplantsoen.

Op dit moment zijn ze met een kleine doelgerichte initiatiefgroep, waarin een aantal buurtbewoners uit de Borgerbuurt en een ervaringsdeskundige uit Amsterdam Zuid zitten. De initiatiefgroep bestaat uit gemotiveerde en gepassioneerde ervaren amateur groentetelers, die zich inzetten voor hun buurt waar het gaat om leefbaarheid, onderlinge cohesie, het milieu etc.

Er zijn in de buurt al verschillende initiatieven van de Stadsboeren geweest of nog gaande, waar buurtbewoners en anderen belangstellenden een bak van een vierkante meter kunnen huren. Zij zien het kweken van groenten en fruit in een buurt graag wat grootschaliger. Met een grotere schaal bedoelen ze dan, niet ieder voor zich, maar samen een grote tuin, waar plek is voor individuele ideeën.

Alle vormen van de sociale cohesie bevorderende aspecten komen terug in de moestuin: trots kweken (letterlijk en figuurlijk), uitvoeren van een eigen idee, wederzijdse betrokkenheid, netwerken, sociaal (intercultureel) contact, eten (verbindt) en tuinieren (recreëren). Vooral het gezamenlijke beheer van de tuin is in dit opzicht belangrijk, omdat het om voortdurend contact vraagt en er zo vertrouwen kan groeien tussen bewoners onderling. Omdat een buurtmoestuin dicht bij huis ligt, kan men elkaar frequenter ontmoeten dan in bijvoorbeeld het park verder op. Zo leren bewoners uit dezelfde wijk elkaar eerder kennen. Buiten tuinieren kan voor sommige(allochtonen) vrouwen zelfs een manier zijn om uit een sociaal isolement te komen.

De doelgroep zijn alle bewoners van Borgerbuurt, en aangrenzende buurten. Plus groep 1 en 2 van de Brede School. Er is geflyerd in de directe omgeving (250 huizen), en via facebook is een grotere groep bereikt.

Volgens Lea kunnen buurtmoestuinen zorgen voor ander gebruik en beheer van het groen in een buurt. En daarmee bijdragen aan het vergroten van sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt. Uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat een groene omgeving goed is voor de gezondheid van mensen. Groen wordt ook gezien als een belangrijke randvoorwaarde voor de leefbaarheid en inrichting van de openbare ruimte.

Ook dienen de tuinen als gemeenschapstuinen en een openluchtleslokaal waar de jeugd waardevolle vaardigheden kan opdoen, zoals biologie, toegepaste wiskunde, communicatie, verantwoordelijkheid, beweging, verbreding kennis voedsel en samenwerking. Ze bieden ook de mogelijkheid om te leren over het belang van gemeenschap, rentmeesterschap en ecologische verantwoordelijkheid. Hierin ligt voor de hand dat er met de Brede School de Kinkerbuurt samengewerkt wordt.

Lea geeft aan dat bewoners zeer positief op het initiatief hebben gereageerd. Ze hebben 25 bewoners in de groep zitten en dat resultaat is beter dan ze hadden durven hopen. “We denken
dat als we gaan zaaien, planten en werken in de tuin, dat zich meer bewoners gaan aansluiten. Wij zijn en blijven allemaal vrijwilligers met overdag een baan. Dat is hartstikke leuk, maar wel voldoende ondanks bewoners vinden dat er meer van zulke initiatieven moeten komen. Wij hebben voorlopig onze handen vol aan dit project”.