Het Gewilde Westen

Het Gewilde Westen

Het Gewilde Westen is een project dat wordt uitgevoerd door Joke Bakker. Zij heeft bij de Regiegroep een aanvraag ingediend voor de aanschaf van een camera om buurttelevisie te maken en voor het ontwikkelen van een informatiescherm. De programma’s gaan over alles wat er in de buurten van Amsterdam Oud-West gebeurt en nieuwe ontwikkelingen die hier plaatsvinden. Een recent voorbeeld is het eenjarig bestaan (na de heropening) van de Hallen waar teamleden van het Gewilde Westen opnames maakten en voorbijgangers, bewoners en ondernemers van Oud-West interviewden.

De aanschaf van de camera heeft plaatsgevonden in 2015. Met de programma’s die hieruit voortkomen focust Joke Bakker zich op een doelgroep mensen die op de hoogte wil zijn van wat er speelt in de buurt. Zij vindt het dan ook van belang om dit project te organiseren om mensen te informeren zodat zij betrokken zijn bij wat er in de buurt gebeurt. Dit uit zich in betrokkenheid bij buurtbewoners onderling, maar ook betrokkenheid bij de mensen die deelnemen aan het Gewilde Westen. Het initiatief is een vorm van dagbesteding waarbij bewoners die werkloos zijn of mensen die ‘aan de kant staan’ geïnformeerd worden en daardoor dichter bij de samenleving komen te staan.

Bewoners reageren goed op dit initiatief. Het Gewilde Westen krijgt positieve reacties op de programma’s die uitgezonden worden en daarmee is Joke tevreden over het resultaat. Het is volgens haar het resultaat dat zij voor ogen had, maar vindt toch dat het altijd beter kan. Joke is ervan overtuigd dat de bewoners die gebruikt hebben gemaakt van het initiatief, vinden dat er meer van zulke projecten moeten komen. Zelf heeft ze plezier in het vak en blijft het wekelijks doen.