Huiswerkbegeleiding

geplaatst in: 2017 | 0

Huiswerkbegeleiding

Als onderwijzeres viel het mevrouw A. Knollenburg op dat er in de buurten van Amsterdam Oud West veel kinderen zijn die een achterstand oplopen met de Nederlandse taal, woordenschat en begrijpend lezen. Dit herkende zij voornamelijk bij groepen ‘kansarme’ kinderen waarvan ook de ouders de taal niet volledig beheersen of moeite hebben met het begeleiden van hun kind. Voor deze kinderen besloot zij een oefenpakket voor te bereiden en was zij van plan om gratis huiswerkbegeleiding aan te bieden.

In maart 2017 begon mevrouw A. Knollenburg enthousiast met het voorbereiden van het lesmateriaal en het werven van kinderen. Zij benaderde verschillende scholen uit de buurt, deelde flyers uit en benaderde ook veel docenten over het initiatief zodat zij de ouders verder op de hoogte konden stellen.

Helaas bleek dat er weinig animo voor was. “Het is niet zo best verlopen. Ik heb weken in de buurtkamer gezeten om materiaal te maken en te drukken ter ondersteuning van de huiswerkbegeleiding die ik wilde geven, maar er kwam maar een kind opdagen. De animo was gering. Dat was erg jammer”.

Het project kwam stil te liggen. “Het is hartstikke leuk om te doen, maar mensen moeten wel willen. Ik weet niet of de flyers goed gelezen en ontvangen zijn, maar ik had geen idee waarom er geen reacties op kwamen.”

Hoewel deze eerste poging niet lukte, is zij toch van mening dat de begeleiding bij sommige kinderen in West nodig is. Zij heeft dat bevestigd gekregen bij docenten die zelf ook weinig tijd overhouden om hier buiten schooltijd aandacht aan te besteden. Het lijkt haar zinvol om iemand in te zetten die daar wel meer tijd voor heeft.

Mevrouw A. Knollenburg doet het werk graag en is nog steeds bereid om extra tijd vrijwillig in te zetten voor kinderen waarbij het moeilijk gaat op school. Het materiaal ligt er allemaal nog dus zij zou het project gemakkelijk opnieuw kunnen oppakken. Hier moet zij alleen weer motivatie voor verzamelen en ze geeft aan extra aan de werving te willen werken.

“Misschien heb ik het verkeerd aangepakt. Ik denk ook dat er veel beter samengewerkt kan worden met scholen. Ik wil eerst contact opnemen met mensen waarbij ik kan aannemen dat zij er ook echt hart van willen maken. Leerkrachten weten bijvoorbeeld precies welke kinderen meer aandacht kunnen gebruiken en nodig achten. Zij kunnen die kinderen naar mij doorverwijzen. Ook gaf ABC Alliantie aan dat zij hun input wilden verlenen om kinderen te werven. Als ik zeker weet dat er kinderen op af komen, zet ik het initiatief graag voort.”