Jaarverslag Regiegroep

Jaarverslag

Voor het samenstellen van het jaarverslag van de Regiegroep heeft Nies Medema een projectaanvraag ingediend waarbij verschillende buurtbewoners van Oud West hebben meegewerkt aan interviews met voormalige initiatiefnemers. Nies is zelf journalist en draagt kennis over aan verschillende buurtbewoners en geeft trainingen, zodat er meer burgerjournalisten ontstaan. Het gaat om bewoners die niet hebben doorgeleerd voor journalist, maar wel veel kennis hebben over een wijk of buurt.

Om een opstelling van het jaarverslag tot stand te brengen heeft zij samen gewerkt met een brede leeftijdscategorie. Kinderen vanaf 12 jaar tot volwassenen van 60+.Het project is opgezet, omdat Nies enerzijds vindt dat buurtbewoners zelf de capaciteiten kunnen ontwikkelen om mede bewoners te interviewen en zich te verdiepen in journalistiek en dat anderzijds voormalige en potentiele initiatiefnemers meer en beter kunnen vertellen wat hun project inhoudt en wat er in zijn of haar buurt gebeurt. “Bewoners kunnen beter een eigen verhaal en ervaring vertellen dan bijvoorbeeld ambtenaren die beleid schrijven. Ik vind het belangrijk dat bewoners meer een stem krijgen in wat er mist en nodig is”.

Zij vindt het niet eerlijk dat alleen critici en ambtenaren beslissen over de levens van buurtbewoners die niet in aanmerking komen voor banen als bijvoorbeeld journalist, terwijl zij wel beter weten wat er speelt. Ook wil ze dat jongeren hier meer van leren, zodat zij de werkwijze gaan overnemen en er persbureaus ontstaan die voor langere termijn opgezet worden en door kunnen ontwikkelen. “Bewoners moeten beter gehoord worden en het geld mag anders verdeeld worden. Er is nog teveel armoede, ook omdat men niets afweet van buurtbudgetten. Gemeenten hebben geldpotjes, maar weten de bewoners niet te bereiken. Dat is iets waar bewoners zelf antwoord op kunnen geven.”, aldus Nies.

Nies is met dit project nog niet klaar met haar doel en bijhorende visie. Ze vindt het leuk mensen te begeleiden en gaat daarmee door. Het is niet alleen haar baan, maar zij wil ook graag buurtbewoners ondersteunen bij initiatieven en het vertellen van hun verhaal. Ook is zij al in gesprek over vervolgprojecten en bureaus die voor langere tijd opgezet kunnen worden, zodat de stem van bewoners, jong en oud, gehoord worden en zij zelf vorm kunnen geven aan projecten en bijhorende eindverslagen.