KinderLAB 111

geplaatst in: 2017 | 0

Kinderlab111

Uit de eindevaluatie van Kinderlab: ‘Al met al hebben alle deelnemende partijen zeer genoten van KinderLAB. De intensiteit van een wekelijkse bijeenkomst in de vorm van film en/of workshop bleek voor alle partijen echter wat veel. In de toekomst zal LAB111 zich meer richten op zichzelf staande evenementen. Hierin zal gekeken worden naar de combinatie die gelegd kan worden tussen ouderen en kinderen in de buurt.’

De verbeterpunten/lessen
• De verandering van tijdstip was achteraf geen goede keuze. Verschillende ouders gaven aan dat ze niet duidelijk wisten wanneer er nu een film en wanneer er een workshop plaatsvond.
• Tijdens de begroting had er meer geld vrijgemaakt moeten worden voor promotie van het evenement.
• De verwachtingen van de verschillende deelnemende partijen waren niet goed op elkaar afgestemd. Dit zorgde voor frustraties tussen de deelnemende partijen.
• Het bleek toch dat de ouders niet bleven hangen terwijl hun kinderen naar de workshop of film gingen. Hierdoor ontstonden er helaas minder nieuwe contacten tussen buurtbewoners dan verwacht.

De positieve punten
• Er zijn vele kinderen bekend geworden met de plek LAB111. Hierdoor is LAB111 een stuk meer kindvriendelijk geworden. Zo zijn personeelsleden meer bekend geworden met kinderen in het gebouw en hebben we geleerd hoe we kinderactiviteiten, een restaurant en een bioscoop goed kunnen combineren.
• Veel kinderen hebben mooie workshops gevolgd. Van ouders die een volgende keer aansloten vernamen de verschillende partijen dat er nieuwe vriendschappen zijn ontstaan.
• Andere lokale partijen hebben LAB111 ontdekt. Er is sindsdien een speciaal buurttarief ingesteld voor lokale partijen.
• Alle deelnemende partijen hebben elkaar beter leren kennen en in de toekomst zullen er weer nieuwe samenwerkingsverbanden plaats vinden.
• Ouders waren zeer enthousiast over activiteiten op zondagochtend.