Laptops Bilderdijkpark

geplaatst in: 2016 | 0

Laptops Bilderdijkpark

De Speeltuinvereniging Bilderdijkpark in de Da Costabuurt, organiseert drie keer per jaar de cursus programmeren en coderen voor kinderen. Deze cursus is geïnitieerd door de heer R. van Luijnen. Kinderen van 8 tot 12 jaar krijgen in totaal twaalf lessen.

De cursus is met name bedoeld voor kinderen bijvoorbeeld gezinnen met ouders die op de armoedegrens zitten, laagopgeleid zijn of de Nederlandse taal niet goed beheersen. Door de activiteiten te organiseren, proberen zij zo kinderen van de straat te houden en in aanraking te laten komen met verschillende digitale programma’s en hen te leren om te programmeren en coderen.

De cursussen zijn al vijf keer georganiseerd. Per week komen er gemiddeld acht kinderen uit de buurt. “Het is ons in deze periode duidelijk geworden hoe groot de behoefte aan dergelijke ondersteuning is. Kinderen komen met plezier naar de vereniging en zorgen zelf voor alle promotie. Er wordt met vrienden over gesproken en ook op hun eigen scholen is de naam inmiddels bekend”.

Gesteld kan worden dat er in dit project veel liefde wordt gestopt. Het zijn vrijwilligers die graag iets terug willen geven aan de buurt en de lessen wekelijks verzorgen. Zij zetten het graag voort zolang het kan. Zeker, omdat er veel voldoening uit wordt gehaald en de kinderen op een speelse manier kennis kunnen maken met technische vaardigheden.

Omdat de laptops zeer intensief worden gebruikt en er af en toe een stuk gaat of veroudert, is wat extra budget wenselijk. Mede dankzij bijdragen van de regiegroepen in west, wordt dit mogelijk gemaakt.