Verken de buurt

geplaatst in: 2016 | 0

Verken de buurt

Mevrouw A. van der Pol organiseerde in het najaar van 2015 het initiatief ‘Verken de buurt’ waarbij zij met buurtbewoners Oud-West onder de loop nam en daarbij historische verhalen vertelde. Met de wandelingen liet zij deelnemers kennismaken met de geschiedenis van de buurt, hoe de buurt tot stand is gekomen.

Het initiatief kwam tot stand doordat zij er via Social Media achter kwam dat er onder bewoners van West best wat vragen waren over hun buurt en doordat mevrouw van der Pol zelf een Historisch bedrijf (Verhalenschat) heeft, zag zij kans om op die vragen in te spelen. Vooral de verborgen verhalen, historische gebeurtenissen en locaties speelden een grote rol in de wandelroutes.
Daarnaast heeft zij gebruik gemaakt van de straatnaamborden en bijhorende symbolen, afbeeldingen en omschrijvingen om haar verhaal te versterken.

Zij organiseerde de wandeling op drie dagen met groepjes van ongeveer tien deelnemers. Het waren uiteenlopende groepen mensen, die niet alleen meer over de wijk leerden, maar ook over elkaar. De wandelingen zorgden voor nieuwe ontmoetingen.

“Wat ik er heel leuk aan vond, was dat mijn verhaal meer een aanleiding was om ervoor te zorgen dat deelnemers zich meer in de geschiedenis gingen verdiepen; maar wat nog veel leuker was, was dat er ook onderling gesprekken tot stand kwamen waarbij er verhalen naar boven kwamen over mensen hun jeugd in de wijk en dat zij een eigen invulling gaven die de verdere toevoeging van mijn verhaal.” – Aldus A. van der Pol

Zij is van mening dat dit soort initiatieven en ontmoetingen zorgen voor meer verbinding in een wijk. “Ik denk namelijk dat als je met zoveel verschillende mensen in een stad woont, het de geschiedenis van een stad is wat je met elkaar gemeen hebt. Dat verandert niet meer.”

Zij merkt dat er onder buurtbewoners meer belangstelling ontstaan is over de geschiedenis van hun buurt en dat deelnemers vaak interesse hebben voor meer informatie die zij ook weer verder doorgeven aan bijvoorbeeld buren uit hun omgeving. Mevrouw A. van der Pol zet het project graag verder voort.