West Ouder Wijzer

geplaatst in: 2017 | 0

West Ouder Wijzer

Na onderzoek heeft de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een programma ontwikkeld: Gezond en Actief Ouder Worden. In Amsterdam-West zijn onder de titel West Ouder Wijzer (WOW) twee pilots uitgevoerd. Het doel is: oudere wijkbewoners te ondersteunen en te versterken om zo lang en zo prettig mogelijk te wonen en te leven, thuis en in de buurt.

Doelgroep Oudere wijkbewoners die zelfstandig wonen en die het belangrijk vinden stil te staan bij wat ouder worden betekent. Ze zijn bereid ervaringen te delen met leeftijdsgenoten. Er is geen leeftijdsgrens, er zijn geen instroomeisen. De deelnemers bepalen de gespreksonderwerpen. Wat besproken wordt, blijft in de groep. Elke deelnemer staat het vrij toepassingen in het eigen leven te vinden uit wat er besproken wordt.

Proces De groepen worden begeleid door een senior begeleider en een professional, die het post-hbo programma van HvA hebben gevolgd. Er zijn zes bijeenkomsten geweest in twee verschillende buurtkamers. De deelnemers varieerden in leeftijd van 57 tot 83 jaar. De twee groepen volgden ieder een eigen pad: één groep was wat praktischer, de andere levensbeschouwelijker van aard. In beide buurtkamers waren bewegen en voeding onderwerpen van gesprek. Wonen en prettig ouder worden kwamen in Buurtsalon Jeltje aan bod; in buurtkamer Corantijn stond het delen van ervaringen centraal.

De deelnemers hebben ontdekt dat veel oplossingen vaak dichterbij zijn dan verwacht. Zoals een deelnemer aangaf: ‘Het welbevinden ligt op de stoep. Pak het op met een glimlach.’
Reacties van deelnemers ‘Als je iets doet met andere mensen, word je er vrolijk van. Het geeft je energie, het pept je op.’ Een deelnemer kwam tot het inzicht dat je vaardigheden moet ontwikkelen ‘om goed voor jezelf te zorgen en te vragen wat je zelf nodig hebt.’ ‘Het is natuurlijk wel belangrijk na te denken over je toekomstverwachtingen.’

Successen Alle deelnemers hebben het hele programma doorlopen, er was geen uitval. Zes weken bleek wel erg kort: de groepen gaan zelfstandig verder, als WOW+, met een klein beetje support van de senior begeleiders. Een groep heeft zich omgedoopt tot de HBK: Handvaardig Babbelen met Koffie. Een groep waar het oplossen van computerproblemen centraal staat is in voorbereiding. De persoonlijke contacten hebben geleid tot het zetten van stappen. Vooral de steun die de deelnemers hierbij van elkaar krijgen en kunnen geven is heel wezenlijk.